Transit

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasıdır.

Bu tür eşyanın; Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan geçerek,
Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
Bir iç gümrük idaresinden bir iç gümrük idaresine taşınması
Olan transit rejimi; transit beyannamesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, CIM Taşıma Belgesi kapsamında veya posta yoluyla yapılabilmektedir.